Zaštita privatnosti

GPN DATA d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, matični broj (MBS): 080985910 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB 84324054341 kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

 1. Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?

Ova obavijest odnosi se na obradu osobnih podataka:

 • Osoba koje se javljaju na oglašena slobodna radna mjesta u GPN DATA-u (u daljnjem tekstu: „Kandidati za radna mjesta“);
 • Naših ugovornih partnera poput dobavljača, prodavatelja, klijenata ili njihovih zakonskih zastupnika, vlasnika ili djelatnika koji s nama surađuju (u daljnjem tekstu: „Poslovni kontakti“);
 • Potencijalnih klijenat koji izražavaju interes za naše usluge.
 1. Koje podatke prikupljamo

Vaše osobno podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u komunikaciju s nama putem našeg Internetske stranice ili kad ste nam se obratili putem telefona, elektroničke pošte ili na neki drugi način.  To uključuje i podatke koje upisujete kada se prijavljujete na našu Internetsku stranicu, te u slučaju da ste prijavili problem s korištenjem naše Internetske stranice. Podaci o kojima je riječ mogu biti Vaše ime i prezime, mobilni telefon, email adresa, adresa Vašeg web mjesta, mjesečni volumen prodaje.

Svaki puta kad posjetite našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće podatke o vama:

 • Tehničke podatke, uključujući (IP adresu računala/uređaja kojim ste se spojili na Internet, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav i platformu);
 • podatke o vašem posjetu, uključujući sadržaje te pretrage odnosno adrese svih posjećenih podstranica (uključujući datum i vrijeme), vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, trajanje posjeta određenim stranicama, podatke o načinu kretanja kroz sadržaje na stranici (npr. kretanje pomoću pokazivača, klikanje mišem, postavljanje miša iznad sadržaja), metode udaljavanja sa stranice, ili podatak o telefonskom broju s kojeg ste se obratili našoj službi za korisnike.
 • U nekim slučajevima, Vaše osobne podatke dobivamo od članica grupe kojoj pripada Društvo (uključujući bilo koje ovisno društvo ili naš holding i njegova ovisna društva) ili od trećih strana kao što su naši poslovni partneri, podizvođači za tehničke usluge, usluge naplate i dostave, oglašivačke mreže, davatelji analitičkih usluga, davatelji usluga pretraživanja, korištenjem javno dostupnih izvora podataka (sudskog registra i slično).
 1. Kako koristimo vaše osobne podatke i temeljem kojih zakonskih propisa

Općenito

Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe sklapanja i ispunjenja ugovornog odnosa s vama; kada je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice, sukladno zakonskim propisima koji uređuju područja zapošljavanja, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma); kada je to nužno radi naših zakonitih interesa (ili zakonitih interesa treće strane) i radi vaših interesa (na primjer, radi otkrivanja i sprečavanja prijevarnog postupanja ili radi sigurnosti informatičke tehnologije) osim u situaciji kada vaša temeljna prava imaju premoć nad navedenim interesima; kada je to potrebno radi zaštite Vaših vitalnih interesa (ili vitalnih interesa neke druge osobe); i/ili kada je to u javnom interesu i u službene svrhe.

Vaše osobne podatke obrađujemo i iz više razloga tehničke, administrativne i operativne naravi, primjerice kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji za Vaš i Vaše računalo; kako bismo poboljšali našu internetsku stranicu i njenu funkcionalnost; za potrebe vođenja naše internetske stranice; za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida; te u sklopu naših nastojanja da naša internetska stranica bude sigurna.

U nekim slučajevima, Vaše podatke obrađujemo samo uz Vašu suglasnost. To se posebno odnosi na korištenje Vaših podataka u marketinške svrhe što podrazumijeva dostavljanje naših marketinških poruka (podaci o novim proizvodima i uslugama, promidžbene poruke i slično) putem našeg elektroničkog newslettera ili posebnim marketinškim obavijestima. U tom slučaju ćemo prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka posebno zatražiti Vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost odabirom poveznice Odjava na dnu naše svake primljene poruke ili slanjem obavijesti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkim putem na e-mail adresu dpo.hr@gpndata.com ili putem pisma na adresu GPN DATA d.o.o. Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Međutim, uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost.

U slučajevima kada od vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, ustupanje tih podataka je obvezno. To znači da u slučaju da ne dobijemo te osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti voditi naš ugovorni odnos ni ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati.

Vaše osobne podatke poput (imena i prezimena, adresa prebivališta i drugo) prikupljamo za potrebe eventualnih ostvarivanja svojih prava ili potraživanja. Temelj je ove obrade podataka naš zakonit interes s obzirom na ostvarivanje naših prava u eventualnim sporovima. Te osobne podatke zadržavamo onoliko koliko je potrebno za svrhu postupanja i ne duže nego što je nužno nakon isteka zastare.

Najčešće vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

 1. Prijave na oglašena radna mjesta:

Ako se prijavite na naš oglas za slobodna radna mjesta, ako odlučite da želite raditi kod nas i/ili sudjelovati u našem postupku zapošljavanja, vaše osobne podatke koje ste kao Kandidat naveli u životopisu i druge osobne podatke koje ste nam ustupili poput (identiteta, podataka o kontaktu, podataka o radnom iskustvu, podataka o stručnoj spremi i ostalo). Ti se podaci obrađuju kako bismo sukladno vašem zahtjevu poduzeli korake potrebne prije nego što s vama zasnujemo radni odnos ili sklopimo ugovor s vama kao vanjskim suradnikom. Te vaše osobne podatke zadržat ćemo do kraja tog postupka zapošljavanja (odabira kandidata).

Ako vaša prijava za određeno radno mjesto ili posao nije bila uspješna, a mi ipak želim zadržati vaše podatke u evidenciji za potrebe budućih natječaja za slično radno mjesto ili posao, u tu svrhu možemo koristiti Vaše osobne podatke ukoliko ste na to izričito pristali u Vašoj prijavi. Pravni temelj ove obrade podataka jest vaš dobrovoljni pristanak i suglasnost koju ste dali našem društvu tijekom postupka zapošljavanja ili odabira kandidata. Te osobne podatke zadržavamo do isteka vaše suglasnosti.

 1. Poslovni kontakti:

Za potrebe pružanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima, kao i radi njihova sklapanja, možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput imena i prezimena, radnog mjesta, službenog broja mobitela i službenog broja fiksnog telefona. Pravni temelj ove obrade podataka jest sklapanja i ispunjenje ugovora i/ili ispunjavanje naših drugih zakonskih obveza, poput propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kada smo dužni utvrđivati i provjeravati identitet klijenta i/ili njegovih zastupnika i utvrditi stvarnog vlasnika i u tu svrhu prikupljamo propisane podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta, E-mail adresa, broj telefona, broj i izdavatelj identifikacijskog dokumenta, državljanstvo i potpis). Ove osobne podatke zadržat ćemo do isteka našeg ugovornog odnosa ili odnosno do isteka roka određenog odgovarajućim zakonom.

U nekim slučajevima obrađujemo osobne podatke poput imena i kontakta zaposlenika ili ugovornih izvođača naših Poslovnih kontakata za potrebe komunikacije povezanih s ugovorenim poslovima. Pravni temelj ove obrade podataka jest ispunjenje obveza prema ugovornoj stranci. Ove osobne podatke zadržat ćemo do isteka našeg ugovornog odnosa s tim Poslovnim kontaktima, osim u iznimnim slučajevima kada za to imamo legitiman interes (uključujući primjerice kada se očekuje ili vodi sudski spor).

Klijenti fizičke osobe:

Za potrebe pružanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima, možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput identiteta, podataka za kontakt, podataka o bankovnom računu. Pravni temelj ove obrade podataka jest ispunjenje ugovornih obveza prema Korisniku ili klijentu koji je ugovorna strana ili ispunjenje naših zakonskih obveza. Ove osobne podatke zadržat ćemo do isteka našeg ugovornog odnosa ili do isteka roka određenog odgovarajućim zakonskim propisima, osim u iznimnim slučajevima za to imamo legitiman interes (uključujući primjerice kada se očekuje ili vodi sudski spor).

Osobne podatke korisnika (klijenta) možemo biti dužni prikupiti i u svrhe povezane sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, odgovarajuće obavijesti o tome navedene su naprijed u ovoj izjavi pod naslovom “Poslovni kontakti”.

Vašim se osobnim podacima također koristimo kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u našim interaktivnim uslugama po vašem izboru; kako bismo ocijenili ili razumjeli učinkovitost reklamnih oglasa koje upućujemo vama i drugima i isporučili vam upravo takve reklamne oglase na našoj internet stranici; te kako bismo vama i drugim korisnicima naše internet stranice putem internet stranice predložili ili preporučili proizvode i usluge koji vama ili njima mogu biti zanimljivi.

 1. Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke

Mi ne prodajemo ili besplatno ustupamo vaše osobne podatke trećim stranama.

U našem Društvu samo ograničen broj djelatnika [na primjer, osoblje u odjelu ljudskih resursa, prodaje, pravnom odjelu i odjelu informatičke tehnologije] ima pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno. Djelatnici Društva dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka i postupati u skladu s mjerama propisanim za njihovu zaštitu. Zaposlenicima je dopušteno koristiti Podatke samo po uputama Društva i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadataka.

Uvid u Podatke omogućit ćemo nadležnim tijelima u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) sukladno zakonskim propisima na snazi.

Vaše osobne podatke možemo otkriti i trećim stranama, uključujući:

 • davateljima usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku Društvu za potrebe podrške informatičkoj tehnologiji, sigurnosti i poslovnim resursima;
 • poslovnim partnerima, dobavljačima i podizvođačima radi ostvarivanja našeg ugovornog odnosa s vama;

Kada je to potrebno, Društvo će dati uvid u vaše osobne podatke stručnim suradnicima izvan Društva (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima).

U nekim slučajevima, Podatke možemo po potrebi otkriti i drugim članicama Grupe kojoj pripada Društvo (uključujući ovisna društva ili naše holding društvo i njegova ovisna društva. Posjedujemo odgovarajuće mjere zaštite u grupi koje jamče sigurnost otkrivanja takvih osobnih podataka.

Društvo nastoji s dužnom pažnjom odabrati treće strane koje su davatelje usluga te zahtijeva da davatelji usluga posjeduju potrebne tehničke i organizacijske mjere zaštite potrebne za očuvanje sigurnosti Podataka, te da Podatke obrađuju isključivo u skladu s uputama koje će dobiti od Društva. Davatelji usluga imaju pravo angažirati podizvođače i tim podizvođačima prenositi Podatke ako je to potrebno radi davanja usluga Društvu, pod uvjetom da se i oni pridržavaju istih obveza čuvanja i zaštite podataka kao i davatelji usluga.

 1. Pohrana vaših osobnih podataka i prijenos u druge zemlje

Vaši osobni podaci pohranjuju se u Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Podaci se mogu prenijeti i pohraniti i izvan Europskog gospodarskog prostora. U tom slučaju, Podatke obrađuju i naši dobavljači kao treća strana. Podaci se izvan Europskog gospodarskog prostora mogu prenijeti samo pod uvjetom da postoji adekvatna zaštita poput (1) odluke Europske komisije o adekvatnosti u vezi s državom u koju se podaci izvoze; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“, u slučaju da se podaci izvoze u SAD; ili (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik sukladan propisima o zaštiti osobnih podataka.

 1. Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas primjerak Vaših osobnih podataka i/ili imate pravo ispraviti podatke. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke ili da ih prenesemo drugom voditelju obrade po Vašem izboru ili Vam na drugačiji način omogućimo korištenje prava prijenosa. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade Vaših osobnih podataka (na primjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka (uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od Vas suglasnost za pristup vašim osobnim podacima, uvijek imate pravo odustati od te suglasnosti. Ako Vaše osobne podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.

Ova Vaša prava u nekim situacijama imaju ograničenja, na primjer, kad možemo dokazati da imamo zakonski osnovu za obradu Vaših osobnih podataka. Očekivat ćemo od Vas potvrdu identiteta i pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na Vaš zahtjev.

Ako želite iskoristiti svoja navedena prava, molim vas da nam se obratite na dolje navedeni kontakt. Nadamo se da ćemo moći uspješno odgovoriti na svaki Vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke. U slučaju da nismo riješili pitanje koje Vas zanima, imate pravo obratiti se odgovarajućim tijelima koja nadziru zaštitu podataka, odnosno imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 1. Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke i kako ih štitimo

Vaš podatke zadržati ćemo samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Obavijesti i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi i/ili onoliko koliko je potrebno za  ostvarivanje naših zakonitih prava (i  zakonitih prava drugih strana). Ako smo Vaše osobne podatke anonimizirali, možemo ih dalje obrađivati i o tome Vas nismo dužni obavještavati.

Ako je temelj za obradu Vaših osobnih podataka Vaša suglasnost, te ćemo podatke obrađivati samo tijekom razdoblja za koje ste dali suglasnost, osim u slučaju da svoju suglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati osobne podatke na koji se ta uskrata odnosi za potrebne svrhe osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu obrađivati te osobne podatke i/ili je obrada tih osobnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana

Vaše podatke pohranjujemo na našim sigurnim poslužiteljima. Vi odgovarate za tajnost svih lozinki koje koristite da biste pristupili dijelovima naše internet stranice.

 1. Web kolačići (web cookies)

Na našim internetskim stranicama koristimo web kolačiće [ više možete saznati na adresi: https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kolačići] kako bismo anonimno pratili ponašanje korisnika web stranice. Kolačići Vama kao korisniku pomažu da imate bolje iskustvo korištenja stranice, a nama pomažu da naša internetska stranica bude još bolja. Osnova za ovu vrstu obrade podataka Vaša je suglasnost; suglasili ste se s uporabom kolačića ili izravno na našoj internetskoj stranici ili putem postavki vašeg preglednika. Više pojedinosti o tome koje kolačiće koristimo, koliko ih koristimo i s kojom svrhom naći ćete u tekstu o našoj Politici korištenja kolačića

 1. Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vas zanima postupak obrade Vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se telefonom na broj +385 01 798 8567, e-poštom na adresu info.croatia@gpndata.com  ili  pismom na adresu: GPN DATA d.o.o. Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb. Po želji se možete obratiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-pošte na adresu dpo.hr@gpndata.com ili putem pisma na adresu GPN DATA d.o.o. Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Društvo može unositi izmjene i dopune u ovu Obavijest, te će vas o takvim promjenama obavijestiti objavom nove Obavijesti na internetskoj stranici www.gpndata.hr. Bit ćete obaviješteni svaki put kada se sadržaj ove Obavijesti bitno mijenja. Molimo vas da povremeno provjerite ima li kakvih izmjena i dopuna u ovoj Obavijesti.

POLITIKA KORIŠTENJA WEB KOLAČIĆA (COOKIES)

Koristimo tehnologiju kolačića kako bismo vam omogućili bolje korištenje naših internetskih usluga prilagođeno vašim potrebama. Podaci koji se spremaju pomoću kolačića na internetskoj stranici našeg Društva ni u kojem slučaju ne otkrivaju osobne podatke pomoću kojih Društvo može otkriti identitet korisnika.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje vaš internetski preglednik sprema na tvrdi disk uređaja koji koristite (npr. stolnog računala, laptopa ili pametnog telefona) i/ili koje učitavaju internet stranice koje posjećujete. Kolačići također omogućuju sigurniju i bržu interakciju s internetskim stranicama zbog toga što pamte Vaše preferirane postavke (npr. korisničko ime za prijavu ili jezik) i tu informaciju šalju izvornoj internetskoj stranici (first-party cookie) ili nekoj drugoj stranici kojoj kolačić pripada (third-party cookie) svaki put kad ponovno posjetite tu stranicu pomoću istog uređaja.

Spremanje kolačića možete spriječiti ili ih možete ukloniti u postavkama svog internetskog preglednika pomoću posebnog softwarea, no moguće je da ćete u tom slučaju imati određenih poteškoća u korištenju internetske stranice.

U nekim slučajevima ćemo od vas izravno zatražiti suglasnost za pohranu kolačića na vašem uređaju putem posebno naglašene obavijesti o korištenju web kolačića.

Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google Analytics, Googleov servis web analitike tj. internetskih sadržaja. Google Analytics koristi web kolačiće da bi internetske stranice koje posjećujete analizirale Vaš način korištenja tih stranica. Informacije koje web kolačić stvara u Vašem internetskom pregledniku te o Vašem načinu korištenja određene stranice su anonimne (a ti podaci uključuju i vašu IP adresu) prenose se Google-u i Google ih pohranjuje [na poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama]. Tim se informacijama Google služi za potrebe evaluacije Vašeg korištenja internetske stranice, izvještavanja o aktivnosti internetske stranice operateru internetske stranice, i druge usluge povezane s aktivnošću te internetske stranice i korištenjem interneta. Google ne povezuje podatak o vašoj IP adresi s bilo kojim drugim podatkom u posjedu Googlea.

Postoji mogućnost da isključite Google Analytics na način koji neće utjecati na Vaše korištenje naše internetske stranice.

Više pojedinosti o Google Analytics i zaštiti privatnosti potražite na adresi https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hr .

Ako želite isključiti praćenje, preuzmite odgovarajući umetak i dodajte ga svom internetskom pregledniku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Napominjemo da se naše Društvo koristi uslugama trećih strana u nastojanju da se upoznamo s Vašim načinom korištenja naše internetske stranice kako bismo Vam omogućili optimalno korisničko iskustvo i da vam pokažemo oglase koji nisu na našoj internetskoj stranici. Te treće strane (na primjer, to mogu biti oglašivačke mreže i davatelji vanjskih usluga poput usluge analiziranja prometa na internetu) također mogu koristiti svoje kolačiće koji nisu pod našim nadzorom.

U svakom trenutku imate mogućnost uskratiti suglasnost za korištenje kolačića. Molimo vas da u tom slučaju pratite upute koje slijede.

Ako želite izbrisati kolačiće spremljene na Vašim uređajima i urediti svoj internetski preglednik tako da ne prihvaća kolačiće, odaberite odgovarajuće postavke u svojem internetskom pregledniku. Postavke preglednika povezane s kolačićima obično se nalaze u izbornicima „Options“ /Mogućnosti/, „Tools” /Alati/ ili „Preferences” /Preferencije/ internetskog preglednika pomoću kojeg pristupate našoj internetskoj stranici. Postoji više načina za onemogućavanje pohrane kolačića, ovisno o tome kojim se preglednikom služite. Molimo Vas da više informacija o tome potražite na odgovarajućoj internetskoj stranici svojeg internetskog preglednika.

Za više informaciji o zaštiti osobnih podataka informirajte se putem našeg Pravilnika o zaštiti osobnih podataka.